hur beställer post brudarbete

Pro att anlanda ovan uppbrottet, byta din mentalitet

Pro att anlanda ovan uppbrottet, byta din mentalitet

Nar ett par utfor slut, kommer separationsprocessen inte exakt att vara social. Men vissa personer kan flinkt resa sig upprepa och anlanda ovanfor uppbrottet och ga vidare. Andra hanger over i detta under aratal efter att man inneha gjort slut, vilket skadar chanserna att na malet med nya relationer. Baksida av underben ar skillnaden mellan de tvenne? En forandrad mentalitet.

Efter att du inneha gjort slut kan du uppfatta dig ledsen, frustrerad eller forskrackt pro att vara solo. Du kanske samt blir besatt fran ditt ex och kanner dig svartsjuk gallande personen som denne ar med nu. Eller sa nog du kanner dig inadekvat, oattraktiv och ovardig karlek.

Detta nog later trist och patetiskt, men det ar typ normalt. Faktum ar att forskning har visat att ett uppbrott kan ringa dig att se dig personligen och andra kungen ett mer negativt fason. Du kommer dessutom att besta mindre benagen att antrada en ny relation, och nar du gor det sa kommer risken pro att detta blir ett ohalsosamt karleksforbindelse att besta typ sa stor.

Byta din mentalitet pro att anlanda ovan uppbrottet

En kluster forskare fran Stanford University analyserade effekterna av personers historia med att bli bortstotta och psykologiskt frisk ocksa formagan att matcha sig till situationen.

Efter ett uppbrott kommer de flesta personer att prova uppfatta va som har hant. De kommer forfragan sig sjalva varfor detta hande, om det var deras oratt, eller vilka chanserna ar pro att de ska finn en ny karlek i framtiden. Det metod som du svarar pa dessa fragor kan antingen hjalpa dig att administrera situationen eller sa kommer detta att handla dig mer sarbar pro psykologisk forstora.

Enligt forskarna sa ser vi andra personer som kallor pro information rorande oss sjalva. Om vi enar blir bortstotta fran nagon som vi antaga kanner oss sa kan detta besta speciellt forodande.

Men folk har olika perspektiv innevarande hur ofta de kan vaxa och byta skepnad. Personer som ser avta personligheter som statiska och att de ej kan byta skepnad, eller som med andra ord har en fixerad mentalitet, kommer troligtvis att relatera uppbrottet till negativa aspekter av sig sjalva. De historier som de berattar ifall uppbrottet kommer att tydliggora deras egna brister.

A andra sidan kommer personer som ser sina egenskaper som dynamiska, som har en mentalitet for progress, att delge mindre skadliga historier ifall uppbrottet. De har darfor en storre potential att kika detta som ett tidpunkt for framtagning nasta gang.

Inom annorlunda studier inneha forskare funnit att deltagare med en ororlig mentalitet hade storre benagenhet att relatera uppbrottet till forsvinna egna giftiga personligheter och negativa attribut, vilket kan bidra dem problem i kommande heta pakistansk-flickor relationer.

Hur sa du kan skapa forut att omdana din mentalitet

Pro att folja over ett uppbrott gallande ett halsosamt metod ar det centralt att du andrar din forhallningssatt och utvecklas mot en mentalitet fran framsteg. For att na malet bor du bega darnast:

Analysera anledningarna till uppbrottet, men utan att plocka kungen dig onodig skuld

Inom alla relationer har allihopa involverade personer sitt ansvar pro de problem som uppkommer, inkluderat karleksrelationer. Ta din bit av skulden, men undvik att bli ett offer.

Att plocka mer ansvar an baksida av underben du fortjanar kommer inte att producera dig battre eller frigora nagot. Detta kommer snarare att forstora din sjalvbild och producera det svarare for dig att ha halsosamma relationer i framtiden.

Det finns manga personliga faktorer som kan skapa en konflikt som resulterar i ett uppbrott. Det ar viktigt att veta va som gick felaktigt och till vilken stadium det kan undvikas eller forandras i framtiden.

Inse att uppbrott ar vanliga

Trots den bedrova som du kanner over uppbrottet, kom ihag att du inte ar den enda personen som inneha avslutat en relation. Du ar ej den enda personen som inneha blivit sviken. Du ar ej den enda personen som har fatt producera slut med sin partner. Oavsett hur jatte- pina du kanner sa kan du anlanda ovanfor det just som sa massa andra inneha gjort.

Hitta nagot positivt som du kan lara dig av upplevelsen

Du lar dig massor efter ett uppbrott, men bekymra dig inte forut mycket ovan negativa grejer. Relationen har tillika erbjudit dig otaliga bra grejer, sa fokusera inte bara pa det negativa. Du kan teori dig fran det negativa nar det kommer till att finn losningar, men om du bara fokuserar pa detta sa kommer du att dala ner i pessimism och raddhaga, vilket kommer att forsvara blivande relationer.

Oavsett hur det gick till sa finns det stadse framtidstro efter ett uppbrott. Du nog ej kan befria relationen, men du kan befria dig allena. Det finns sa flera cykler i livet och karlek ar en fran dem. Att testa anordna fast intill en relation som inneha tagit slut kommer enkom att forstora kanslan av att man drunknar.

En av de saker som far oss ur lagom ar dispyter, och det basta sattet att avstyra dessa ar att vara den som ler och inte blir impulsiv eller arg.

Innehallet pa Utforska Sinnet ar endast pro informations- och utbildningsandamal. Det ersatter ej diagnos, tips eller behandling fran en fackman. I incident fran skepsis ar det bast att radgora en rejal specialist.